Entreprenörskap

Vad är en entreprenör?

Entreprenörskap handlar om att driva och organisera nya verksamheter – att ta en idé och förverkliga den. För att lyckas med detta krävs ett stort mått av mod, kreativitet, passion, experimentlusta och initiativkraft. Det är de här egenskaperna som definierar en entreprenör. Många människor bär på idéer som de skulle vilja förverkliga men det är få som verkligen gör slag i saken och hittar metoder för att realisera målen. Det är det här som skiljer entreprenören från “alla andra” – entreprenörer går från ord till handling. Entreprenörskap handlar också om att se möjligheter där ingen annan gör det och att våga tänka i nya banor. Det här kräver både uppfinningsrikedom och ett nätverk att bolla och utveckla idéerna tillsammans med. Att entreprenörer skulle sitta själva på kammaren och komma på de stora idéerna är en förlegad syn på entreprenörskap – även om en person mycket väl kan vara drivande så involverar den efterföljande processen oftast både andra människor, företag och organisationer. Entreprenören fungerar sedan som en spindel i nätet, en person som har idéerna, visionerna och driver processen framåt.

En entreprenör behöver inte verka inom ett visst fält eller komma från en viss bakgrund utan entreprenörer finns i alla olika samhällsklasser, åldrar och bland både kvinnor och män. Även om entreprenörskap ofta förknippas med traditionellt manliga egenskaper som rivalitet och kontroll så är det snarare kreativiteten, passionen, drivet och möjligheten att skapa kontakter och arbetssätt får att nå de målsättningar som avgör om en entreprenör kommer att nå sina målsättningar. Entreprenörskap finns i alla branscher. Det kan finnas lika stort entreprenörskap i den lilla ideella föreningen som ska hitta sätt att finansiera sitt läger som det gör bland startup-bolagen i Silicon Valley även om målsättningarna är olika.

Ibland blandar man ihop begreppet entreprenörer med företagare. Men en företagare är inte per definition en entreprenör utan enbart en person som driver ett företag. Entreprenörskap handlar egentligen inte om att starta företag utan om att förändra befintliga strukturer och metoder för att skapa förutsättningar för att förverkliga den egna visionen. En företagare kan naturligtvis vara entreprenör och många entreprenörer startar och driver ett eller flera företag men det är inte en förutsättning för att kunna utveckla sina idéer. Ibland kan entreprenöriellt tänk vara efterfrågat inom företag, organisationer och forskning. De här arbetsgivarna kan då tillåta drivna människor att utveckla och driva sina idéer och koncept på ett fritt sätt även inom den egna organisationen. Allt fler företag förstår vikten av att integrera entreprenöriellt tänkande i organisationsutvecklingen för att få fram nya arbetsmetoder och idéer. Ofta begränsas nyttan av att stora organisationer och företag i grunden är trögrörliga och har väl inarbetade metoder vilket går stick i stäv med de entreprenöriella intentionerna.

new-blog-lite