Entreprenörstänk

Entreprenörskap i flyttbranschen

När man talar om entreprenörer är det ofta som samtalet kommer att handla om förmögna entreprenörer i Silicon Valley eller andra innovationscentra runtom i världen. Skulle det handla om entreprenörskap i Sverige är det snarare regel än undantag att diskussionen glider in på sidogatorna till Stureplan i Stockholm med dess IT-bolag och riskkapitalister.

Entreprenörskap är så mycket mer än riskkapitalister och verksamheter som är fokuserade på IT eller finansiella tjänster. Sverige är beroende av ett brett entreprenörskap som sträcker sig över hela landet och genom alla branscher. Den entusiastiske entreprenören bakom en flyttfirma i Göteborg eller en städfirma i Helsingborg är minst lika viktig som den etablerade IT-entreprenören i Stockholms innerstad. De behövs båda för att Sverige ska kunna fortsätta att producera välstånd även i framtiden.

Flyttbranschen – en bransch i förändring

Flyttbranschen är en bransch som tidigare till stor del var förknippad med en hel del svarta pengar, orimliga anställningsvillkor och ett överflöd av oseriösa aktörer. Idag är regleringen kring flyttbranschen betydligt hårdare samtidigt som minskningen av kontanter har lett till en drastisk minskning av svarta pengar och idag är det de seriösa aktörerna som är i självklar majoritet.

En flyttfirma som vill ha större uppdrag, framförallt när det är fråga om uppdrag via kommuner och landsting, måste vara mycket seriös. De offentliga uppdragen erhålls via offentliga upphandlingar där kontrollen är mycket noggrann. Skatterna måste vara betalda, det måste finnas ett fullgott försäkringsskydd, personalen måste ha avtalsenliga villkor, företaget måste ha komplett och väl fungerande organisation för att nu endast nämna några av alla de krav som ställs. De gamla tidernas flyttfirmor med kontoret på fickan och endast kontant betalning gör sig icke besvär i dessa sammanhang.

En underskattad bransch

Den entreprenör som är sugen på ett nytt projekt borde utan tvekan titta närmare på flyttbranschen. Det är en klart underskattad bransch för den som vill skapa en verksamhet och samtidigt kunna tjäna en slant. Den entreprenör som är en duktig organisatör, är duktig på att räkna på uppdrag och dessutom inte är rädd för att kavla upp ärmarna när så behövs uppfyller grundkraven för att kunna lyckas inom flyttbranschen.

Har man ambitionen att komma åt de stora uppdragen och därmed de stora pengarna är en av nycklarna att erhålla flyttuppdrag hos kommuner och landsting. Dessa avtal är ofta mycket omfattande och avser större belopp under en längre tidsperiod. Å andra sidan ställer denna typ av uppdrag mycket höga krav på den flyttfirma som ska utföra dem, framför allt organisatoriskt. Den flyttfirma som har en välfungerande organisation och som klarar av att utföra uppdragen i enlighet med de träffade avtalen går en mycket ljus framtid till mötes. Något som självfallet även kommer den entusiastiske entreprenören bakom företaget till godo i form av såväl personlig tillfredsställelse som en slant på bankkontot.

new-blog-lite