Entreprenörskap

Socialt entreprenörskap

En specifik typ av företagande som kallas “socialt entreprenörskap” har under de senaste åren seglat upp som en viktig typ av företagande som ser till samhällets bästa och inte bara vinst och ekonomiska värden. Sociala entreprenörer bidrar med innovativa nya lösningar på svåra samhällsutmaningar med utgångspunkt i affärsmässiga metoder. Sociala entreprenörer kan bedriva sin verksamhet på flertalet olika sätt men att en ideell förening äger ett aktiebolag är ett av de vanligaste. Skillnaden mot ett traditionellt aktiebolag är att de sociala bolaget inte bedrivs med fokus på att generera största möjliga vinst utan att vinsten ska återinvesteras i bolaget. Samtidigt är en viktig poäng med socialt entreprenörskap att företagen bedrivs med utgångspunkt i marknadsmässiga principer.

Sociala entreprenörer kan verka inom alla samhällets sektorer. Exempel på socialt företagande är arbetsintegrerade företag som erbjuder jobb till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden eller företag som jobbar med sociala innovationer där målet är att lösa svåra samhällsproblem med hjälp av nya innovativa idéer. Socialt företagande och entreprenörskap lyfts fram som extra viktigt i en tid där stat och kommun har svårt att tillgodose alla de behov som finns i samhället. Därför har också kritiker menat att socialt företagande inte får ta över för stora delar av det som egentligen är statens eller kommunens ansvarsområden då det på sikt skulle kunna urholka samhällsservicen. Samtidigt är det fler och fler investerare som är intresserade för området samtidigt som både Sverige och EU lyfter fram samhällsentreprenörerna som viktiga för framtiden. Att bolag och investerare satsar pengar i projekt och företag som jobbar för samhällets bästa kan ses som ett sätt för företagare som lyckats att ge tillbaka till samhället utöver skattsedeln.

new-blog-lite