Entreprenörskap

Entreprenöriellt lärande

Inom skolvärlden har entreprenöriellt tänkande länge lyfts fram som en viktig kunskap att lära ut till barn och unga och Skolverket lyfter fram entreprenörskap som ett viktigt tvärvetenskapligt ämne i läroplanen. Syftet med att ge elverna undervisning i entreprenörskap är att kunskaper i hur man driver projekt är så viktiga i dagens samhälle. Att kunna utveckla idéer till praktiskt verksamhet är grundbulten för allt företagande. Undervisningen ska också ge eleverna förståelse för varför och på vilket sätt entreprenörskap och företagande är viktigt för samhället och samhällsekonomin.

Sammantaget innebär entreprenöriellt lärande att eleverna ska utveckla kompetenser som gör dem företagsamma. Kritiker framhåller att entreprenörskap i grunden inte är något som kan läras ut utan snarare handlar om ett antal personliga egenskaper och att var och en har möjlighet att hitta det de brinner för och använda det som en utgångspunkt. Samtidigt kan entreprenöriellt lärande ge en grundläggande förståelse för hur projekt kan formas och drivas och samtidigt ge unga människor en tilltro till den egna förmågan att förverkliga sina egna idéer, något som kan ses som nog så viktigt i ett framtida arbetsliv. Genom grundläggande kunskap om företagande och företagsekonomi kan fler uppmuntras att starta egna företag med utgångspunkt i egna affärsidéer.

new-blog-lite