Entreprenörskap

Lära av andra entreprenörer

Entreprenörer är av naturen framåtblickande och ägnar mycket av sin tid till att fundera över och planera den framtida utvecklingen. Men en förutsättning för att lyckas är också att lära sig av sina egna och andras misstag. Ofta finns det närverk där kreativa företagare och innovatörer har möjlighet att träffas antingen online eller i fysisk form. På sociala nätverk som till exempel Linkedin finns möjlighet att gå med i grupper där yrkesverksamma från inom samma bransch eller med samma intressen har möjlighet att dela erfarenheter. Det finns också mycket publicerat material som kan fungera som läromedel och inspiration. Biografier och memoarböcker från kända entreprenörer kan ge nya tankegångar och energi och online finns mycket intressant innehåll får den som vill läsa om hur andra har tacklat både medgångar och motgångar.

Entreprenörskap ska inte ses som något som sker i huvudet på enskilda entreprenörer utan är snarare en lagsport där många olika individer är inblandade. Genom att bolla och diskutera med andra och sätta samman team med många olika kompetenser skapas dynamiska entreprenöriella processer som är en förutsättning för både innovation och företagande. Därför spelar mötesplatser en viktig roll för att enskilda eldsjälar ska ha möjlighet att fortsätta driva sina idéer framåt.

new-blog-lite