Entreprenörstänk

Fortsätt behålla känslan i bolaget när ni växer

Entreprenörer världen över brottas med frågan kring hur de ska hantera bolaget när det växer och kanske framför allt när det kommer in nya investerare i bolaget. Hur kan du säkerställa att ditt bolag fortsätter gå bra när det kommer in andra intressenter som har andra perspektiv på hur saker kan och bör göras?

Definiera och bibehåll fokus på bolagets vision

Det allra viktigaste för att ditt bolag ska fortsätta vara framgångsrikt är att bibehålla fokus på visionen. Du och eventuellt andra kompanjoner startade bolaget en gång i tiden för att det skulle möta ett behov på marknaden. Göra livet enklare eller bättre för människor i samhället. Denna vision som kanske inte alltid är nedskriven är viktig att bibehålla. Se till att ni med jämna mellanrum återbesöker visionen och ser till att den är i linje med marknadens behov. Om det görs kommer ni som bolag fortsätta vara relevanta.

Balansera finansiella intressen andra intressen

Om du tar in nya investerare kommer de ofta in med ett huvudmål – att tjäna pengar. Med sina erfarenheter har de ofta starka synpunkter på hur detta kan och bör gå till. Säkerställ att du och nya investerare har samsyn kring hur ni vill arbeta och gå till marknaden för att undvika att hamna i konflikter längs vägs gång.

Ta hand om dina medarbetare

En sista punkt som är minst lika viktig är att du fortsätter ta hand om dina medarbetare allteftersom bolaget växer. Det är lätt att hamna i ett läge då bolaget blir större och den där familjära känslan i bolaget tappas. Framför allt för de eldsjälar som varit med dig från starten i bolaget kan detta vara tufft. Kom ihåg att bibehålla den där känslan som byggde upp bolaget och det där sättet ni umgicks på den tidiga tiden. Det är det som gjorde er framgångsrika. Det kommer även vara ett viktigt inslag framåt.

new-blog-lite