Entreprenörstänk

Entreprenörskap i offentlig sektor

Den offentliga sektorn innefattar all skattefinansierad verksamhet i stat, landstig och kommun. Här ingår bland annat allt sjukvård, omsorg och skola. Det här är en stor sektor som är viktig för att samhället ska fungera. Samtidigt befinner sig vård, omsorg och skola i en tid av kraftig förändring bland annat beroende på digitaliseringen. Därför har vikten av innovation och entreprenörskap även inom den offentliga sektorn växt sig större.

Forskning har visat att innovation och entreprenörskap inom offentlig sektor inte ser ut så som traditionellt entreprenörskap utan ofta är en kollektiv insats som innefattar många av de offentligt anställda. Samtidigt producerar inte den offentliga sektorn produkter eller tjänster som är lika synliga som inom det privata näringslivet. Därför kan effektiviseringar och innovationer inom detta fält ofta förbli osynliga. Trots det finns ofta stor initiativrikedom hos anställda och ledning även inom denna sektor. Intraprenörella insatser leder till ett antal sociala innovationer som skulle kunna gynna även privata entreprenörer. Men det här bevisar också att entreprenörstänk inte bara är något som finns hos enskilda innovativa företagare utan i hög graf är något som finns överallt och inom alla branscher.

new-blog-lite