Lyckas som entreprenör

Våga misslyckas

Många människor är väldigt rädda för att misslyckas och den här rädslan kan hindra oss från att våga testa nya idéer och utmaningar. Att våga misslyckas och lära sig av sina misstag är därför en väldigt viktig egenskap för en entreprenör. Att vara entreprenör är att våga testa nytt och ständigt utvecklas, men det här innebär också en stor risk för misslyckande. Faktum är att de allra flesta riktigt lyckade entreprenörer går igenom en lång rad misslyckanden innan de äntligen når fram dit de ville från början. Om man vänder på det skulle man kunna påstå att den som inte misslyckas inte heller kommer att lyckas. Undersökningar visar att de bolag som grundas av företagare som misslyckats med en tidigare företagssatsningar växer sig större än företag som startas av entreprenörer som inte misslyckats tidigare.

Knepet är att se misslyckandet som en viktig del i en lärandeprocess och som en naturlig del av livet. På det här sättet avdramatiseras misslyckandet och blir inte till en negativ händelse. Misslyckandet är helt enkelt en nödvändighet för att nå målet som entreprenör. För att ett misslyckande ska bli konstruktivt krävs det att du analyserar vad som gick fel och vilka lärdomar du kan ta med dig. Det här kan vara bra att göra tillsammans med en eller flera personer inom samma bransch eller med ämneskunskaper. Sätt dig ner och reflektera och diskutera tillsammans vad du kunde ha gjort annorlunda och vad misslyckandes ledde till. Fundera över vilka lärdomar du ska ta med dig och utnyttja dig av i ditt företagande framöver. Kanske berodde misslyckandet på att du saknade kompetens inom ett eller flera viktiga områden? Bra! Då vet du att du antingen behöver skaffa dig mer kunskap och kompetens inom det specifika området eller att du behöver involvera människor som har den kunskapen.

Entreprenörsskap innebär att använda misslyckanden som ett verktyg för att testa och utveckla idéerna. Genom att undersöka vad som gick fel får du nya insikter som kan användas för att fortsätta processen framåt. Det viktigaste är att aldrig någonsin skjuta upp eller helt låta bli att förverkliga idéer i livet på grund av att du är rädd för att misslyckas. Var istället glad över ett misslyckande – det betyder ju att du i iallafall har vågat!

new-blog-lite