Entreprenörstänk

Finansiera din företagsidé

Att vara entreprenör är spännande, utmanade och framför allt givande. Många lockas av tanken att testa en företagsidé i hopp om att den ska fungera och generera intäkter. Entreprenörskap är dock förenat med många risker, inte minst finansiella risker. Det krävs kapital för att starta och driva företag och de flesta har ingen möjlighet att ta ut lön de första åren. Här kan du läsa mer om olika sätt att finansiera din företagidé.

Lån

Många entreprenörer och nyetablerade företag väljer att låna pengar i uppstartsfasen. Hos

lånutaninkomst.nu kan du smidigt låna pengar även om du inte har någon fast inkomst. Det är lätt att tro att samtliga lånegivare i Sverige kräver en fast inkomst, men det finns många långivare som accepterar kunder även utan inkomst. Lånutaninkomst.nu är en digital guide som hjälper entreprenörer och andra människor att hitta ett lån som passar deras livssituation. Här finns även tips på vad du bör tänka på när du lånar pengar. Fördelen med att ta ett lån är att du som entreprenör behåller kontroll och ägande i ditt företag.

Riskkapital & Affärsänglar

Vissa företag, framför allt startups, väljer att finansiera verksamheten med hjälp av riskkapital eller affärsänglar. Riskkapital är en monetär satsning som en finansiär gör i hopp om avkastning i framtiden. Riskkapitalbolaget satsar pengar i utbyte mot delägarskap i företaget. En affärsängel fungerar på liknande sätt, men det är en privatperson som satsar pengar i ett nystartat bolag i utbyte mot ägarandelar.

Crowdfunding

Crowdfunding är en investeringsform som blir allt vanligare. Det krävs dock en stor grupp av individer för att det ska vara möjligt. Många individer bidrar med små summor för att finansiera verksamheten. I utbyte får de tidig tillgång till produkten.

new-blog-lite