Lyckas som entreprenör

Omvandla idé till företag

För att kunna utveckla sina idéer startar många entreprenörer företag. Ett entreprenörsdrivet företag karakteriseras av att det är innovativt och nytänkande både i produkt och arbetssätt. Men ett första steg är alltid att få ner idéerna i en affärsplan. Affärsplanen används för att se om idéerna kommer att fungera ekonomiskt – går den här idéen att tjäna pengar på och vilka är kunderna? Hur når jag dem? Även om affärsplanen kan kännas som ett besvärligt steg mitt i det visionära arbete som entreprenörer ofta ägnar sig åt så är det ett viktigt steg. Oberoende av bolagstyp är lönsamhet på sikt en grundförutsättning för att kunna utveckla idéerna.

Genom verksamt.se fås enkelt all information som behövs inför bolagsbildande och här registrerar du ditt bolag när du är redo. Här finns också ett antal relevanta checklistor att använda inför företagsbildandet. De flesta kommuner har också näringslivsverksamhet som erbjuder coachning för nystartade företaget. Det här kan bland annat innefatta hjälp med att få kontakt med rätt personer för att kunna vidareutveckla företaget. Exempelvis kan den med idéer kring hur en verksamhet skulle kunna gynnas och utvecklas med nya digitala verktyg behöva komma i kontakt med programmerare som kan hjälpa till att utveckla den tekniska produkten.

new-blog-lite