Lyckas som entreprenör

Hitta passionen

Det viktigaste för att bli entreprenör är att hitta det område, den idé eller det ämne som engagerar. Att hitta sin egen passion ger den energi och lust som krävs för att driva vidare projektet även när det känns svårt eller omöjligt. Att hitta sin egen passion är inte enkelt och många människor når aldrig dit under sin livstid. Samtidigt är det många som vet vad de egentligen är intresserade av men som inte vågar satsa på sina idéer trots att de känner starkt att det egentligen är det de vill syssla med. Att vara entreprenör handlar om att våga ta steget och börja förverkliga drömmarna.

Ett första steg är att fundera över vad det är du brinner för. Det är lätt att utgå från att allt man tycker om att göra är en passion, men så är det inte. Vissa hobbys kan vara trevliga tidsfördriv som gör att du kopplar av eller känner dig kreativ, men det innebär inte i sig att hobbyn är att likställa med en passion. Det är också viktigt att förstå att vissa mål, som till exempel att få mycket pengar, inte i sig är en passion, även om det är en dröm. Det som kännetecknar en passion är att tankarna på ämnet eller aktiviteten det ständigt återkommer. Ditt intresse är ihållande och finns kvar även om du försöker ta en paus från aktiviteten. Om du återvänder år efter år till ett visst ämne så är det där du ska börja leta. Något annat som karakteriserar en passion är allt du gör som förknippas med aktiviteten blir lustfyllda. Saker som annars är vardagliga och tråkiga blir roliga eftersom de blir meningsfulla i relation till passionen. Ett exempel kan vara att den som är väldigt engagerad i en circusförening kan tycka att det är roligt att tvätta cirkusdräkterna efter föreställningen eftersom det är förknippat med den egna passionen. En passionen fyller dig med energi när du utför aktiviteter kopplade till det du är intresserad av, till skillnad från till exempel ett jobb du inte tycker är meningsfullt som snarare dränerar dig på energi.

Det som karakteriserar en passion är också att det upptar mycket tankeverksamhet. När du är passionerat intresserad av något bubblar det upp en massa nya idéer och lösningar. När du sedan börjar förverkliga dessa idéer genom att till exempel skapa ett företag som möjliggör att du helhjärtat ägnar dig åt din passion och förbättrar och utvecklar det du är intresserad av – då har du plötsligt förvandlat din passion till entreprenörskap. Eftersom entreprenörer ofta har hittat sin passion och använder den som utgångspunkt för innovationer så upplevs de som drivna och engagerade. Det här engagemanget leder i sin tur till att entreprenören kan inspirera och skapa en organisation som tillsammans kan arbeta vidare med idéerna.

new-blog-lite