Entreprenörstänk

Vad menas med hållbart entreprenörskap?

Något som har fått allt mer uppmärksamhet under senare år är så kallat hållbart entreprenörskap. Ett sätt att definiera hållbarhet är att verka för en utveckling som kan tillfredsställa dagens behov, utan att äventyra framtida generationers förmåga att göra samma sak. Det kan till exempel handla om att köpa in kontorsmaterial och andra förbrukningsvaror från företag som tar sitt miljöansvar. Ett annat exempel är att göra resor miljövänligt. När det finns möjlighet att ta ett tåg kan företagsresan göras med det istället för att ta ett flyg.

Tips för hållbart entreprenörskap

Alla verksamheter är olika, så börja med att analysera den egna verksamheten. Använder den mycket energi? I så fall kanske det är läge att byta elavtal och satsa på grön el från förnyelsebara energikällor. Importeras produkter från utlandet? Då kan det vara läge att sätta press på underleverantörer och se till att de sköter sig. Sker mycket svinn där saker kastas bort? Undersök om det går att återvinna i större utsträckning. Med andra ord kan nästan vilken verksamhet som helst hitta vägar att bli mer hållbara.

Glöm inte bort att hela tiden mäta effekten av hållbarhetsarbetet. Som entreprenör är det lätt att fokusera allt för mycket på kortsiktiga vinster, men på lång sikt har det visat sig att hållbarhet är en god investering. I Sverige har miljökraven blivit hårdare och företag som anpassat sig har blivit mer konkurrenskraftiga.

new-blog-lite