Entreprenörstänk

Kvinnligt entreprenörskap

Entreprenörskap har traditionell förknippats med ekonomiska värden och personliga egenskaper som tillskrivs män. På senare år har detta kontinuerligt luckrats upp, inte minst på grund av att synen på företagande förändrats. Det sociala företagandet har fått större utrymme och bilden av den ensamma entreprenöriella geniet som ensam skapar företag från grunden har krossats. Idag värderas istället egenskaper som social kompetens och nätverkande högre. Samtidigt finns idag fler kvinnliga företagare och entreprenörer att som kvinna bli inspirerad av. Trots det är det fortfarande betydligt färre kvinnor än män som blir företagare enligt Statistiska centralbyrån samtidigt som det är vanligare att kvinnor inte vågar satsa fullt ut utan jobbar med sitt företagande vid sidan om en vanlig anställning.

För att främja kvinnors innovation finns kvinnliga företagarnätverk och ibland även specifika satsningar på kvinnors företagande som möjliggör coachning och ekonomiskt stöd. Samtidigt visar undersökningar att manliga entreprenörer är bättre på att ansöka om stöd för att förverkliga sina idéer.

Att kvinnor förverkligar sina idéer som entreprenörer är viktigt eftersom entreprenörerna står för en stor andel av innovationerna i samhället. Kvinnors kunskaper, erfarenheter och perspektiv är viktiga för att skapa ett jämställt samhälle.

new-blog-lite