Entreprenörstänk

Utveckla dina entreprenörsegenskaper

Inte alla vill, kan, eller behöver bli entreprenörer. Gemensamt för entreprenörer är ett antal specifika egenskaper som delvis är kopplade till personlighet och delvis går att utveckla genom livet. Vissa av egenskaperna kan vara mycket användbara oberoende av om du är intresserad av entreprenörsskap eller inte:

  • Nyfikenhet Entreprenörer är alltid nyfikna och intresserade av nya kunskap och möjligheter. Den här nyfikenheten leder till att entreprenörer aldrig slutar undersöka och ifrågasätta, något som i sin tur konstant leder till nya idéer och innovationer.
  • Bygger nätverk Entreprenörer inser att ensam inte är stark utan ser nätverkande som en självklarhet. Ett stark nätverk kan bidra med kunskap, erfarenheter och stöttning.
  • Självständighet Samtidigt som entreprenörer förstår vikten av nätverk så inser de att de själv till 100% ansvarar för sin egen framgång. De skulle inte från sig om något inte går som de tänkt sig.li>
  • Ser möjligheter Entreprenörer ser möjligheter där andra inte gör det. De tänker innovativt och utanför boxen. Att ha ett entreprenöriellt tänk på till exempel en arbetsplats innebär att alltid ha ett öppet sinne och fundera över hur arbetsuppgifter skulle kunna utföras på ett annat, bättre, sätt.
  • Vågar ta risker Entreprenörer är i grunden risktagare och även om du aldrig ska utsätta dig för onödiga risker så ska du inte heller låta rädsla för att misslyckas hindra dig. Genom att göra risktagande och misslyckande mindre ångestladdat slipper oro för vad som kanske kan hända hindra dig från att utvecklas.
  • Jobbar hårt och får saker gjorda Entreprenörer ser till så att saker blir gjorda. Eftersom de inte är rädda för att misslyckas är de obotliga “doers” som ser till att projekt rör på sig och utvecklas.
  • Lösningsfokus Entreprenörer vill hitta smarta, innovativa och spännande lösningar och arbetssätt. De fokuserar därför mer på lösningarna än på problemen och fastnar inte i gamla strukturer.
new-blog-lite