Entreprenörstänk

UC

UC är ett svenskt kreditupplysningsföretag som varit verksamma sedan år 1977. Idén till företaget såddes dock redan i slutet av 1960-talet. På den tiden satt personal på bankkontor i hela Sverige och försökte föra lokala register över hur kreditvärdiga människor i bankernas närområden var. Utifrån det perspektivet ville Sveriges storbanker ha ett nationellt register. Bland argumenten för det fanns bland annat att det skulle underlätta för näringslivet att göra affärer mellan olika regioner.

Förkortningen UC syftar på namnet företaget hade när det startade: Upplysningscentralen. Idag är UC Sveriges dominerande kreditupplysningsföretag. Om du ska ta ett lån eller köpa någonting på kredit är sannolikheten hög att banken eller finansinstitutet ifråga först gör en kontroll av din kreditvärdighet med hjälp av UC. Tyvärr har det blivit så att många UC automatiskt kan tolkas som att din kreditvärdighet är låg. Det innebär att även om du har god återbetalningsförmåga så kan du få avslag på din låneansökan baserat på om UC gjort många kontroller av dig de senaste åren. Ett sätt att kringgå detta är genom att du använder dig av en tjänst som UCfritt.nu, en hemsida där du kan ansöka om lån från finansinstitut som inte kontrollerar din kreditvärdighet med UC.

UC ägdes tidigare av ett gäng svenska storbanker, däribland Swedbank, Nordea, SEB och handelsbanken. Sedan 2018 är UC dock en del av en finländsk koncern, Enento Group Oyj, som främst jobbar med olika typer av affärsinformation.

new-blog-lite