Entreprenörstänk

Entreprenörskap och finansiering

Att driva företag är oerhört roligt, samtidigt som det ställer stora krav på entreprenören. Det är många olika saker som ska gå i lås och det är ett stadigt parallellt arbete med att hålla rätt kurs på företaget. Som egenföretagare är det mycket att tänka på och en av grundstenarna i vilken verksamhet som helst är oundvikligen likviditet.

Att ha pengar i företaget är en förutsättning för att kunna fungera och för att ha möjlighet att växa. Det handlar om att kunna betala ut löner, köpa in varor, betala hyra och mycket mer. Bedriver företaget egen tillverkning är det förstås en kostnad, oavsett om det handlar om klädesplagg som jacka med tryck, elektronisk utrustning eller något annat.

I synnerhet det nystartade företaget som ännu inte hunnit bygga upp någon likviditet i bolaget har oftast behov av någon form av tillskott för att kunna klara av den första tiden. Detsamma gäller företag i branscher som växer långsamt och där det tar tid att bygga upp en kundkrets.

Hur ska då ett företag bära sig åt för att lösa de likviditetsbehov som finns? Det finns ett antal olika sätt att åstadkomma detta och vi ska titta på några av dessa här nedan.

Företagslån på banken

Det är förvisso inte helt lätt att få ett företagslån, särskilt inte för det nystartade företaget som av förklarliga skäl ännu inte kan visa upp någon förtroendegivande ekonomisk historik. Självklart skadar det ändå inte att försöka. Bankerna vill inte ta några osäkra risker, så se till att ha förberett en proffsig affärsplan samt lovande budgetar innan du kontaktar dem. Du ska dels ha med en resultatbudget, helst för ett par år framåt, samt en likviditetsbudget. Lyckas du få ett företagslån får du vanligen en relativt låg ränta på lånet, jämfört med ytterligare ett alternativ som vi ska titta på härnäst.

Låna av ALMI

Skillnaden mellan ALMI och den “vanliga” banken är att ALMI går mer på utsikterna framåt än på den ekonomiska historiken. Det här innebär i sin tur att ALMI tar en högre risk när de lånar ut pengar än vad en bank gör. Räntekostnaden blir därefter, något man ska vara medveten om. Räkna med några procentenheter högre än för bankens företagslån. Har du inte lyckats övertyga din bank är det dock antagligen din enda möjlighet, trots att det innebär en högre kostnad för lånet. ALMI har flera olika typer av lån där det krävs olika nivåer av borgen. En personlig borgen på en viss summa förväntas, samt en företagsinteckning.

Investerare

Något att undersöka är om företaget kan ta hjälp av en investerare. Lyckas du locka en person som vill satsa en slant i ditt företag är det förstås toppen, men tänk på att den här personen vill ha något i gengäld – exempelvis andelar i ditt företag. Handlar det om en vettig motprestation kan det dock vara väl värt, samt att du kanske får en investerare som kan bidra med sin kunskap och därmed skapa mervärde.

new-blog-lite