Entreprenörstänk

Våga satsa på rätt företagsidé

Har du ett företag eller drömmer du om att driva din egen firma? Som entreprenör har du säkert många olika idéer som du vill förverkliga. Det handlar om att våga satsa på rätt idé.

Driva företag

För att lyckas som entreprenör måste du hitta en ekonomiskt bärande idé som du sedan vill satsa på. Då vi troligtvis är på väg in i en lågkonjunktur, så kan ett eget företag vara än viktigare att ha: det ger dig både fler möjligheter och ben att stå på.

1# Våga satsa

Om du har en bra idé så bör du satsa. Särskilt nu under coronapandemin, då samhället förändras och fler kommer att behöva välja mellan eget företag eller arbetslöshet. Välj rätt. Om du just nu har ett företag och du har fått mindre inkomster på grund av coronakrisen, så kan du söka företagslån hos https://qred.com/se/, för att ta dig igenom pandemin.

2# Din idé

För att lyckas måste du ha rätt idé i rätt tid och på rätt plats. Du kan ha världens bästa idé, men om den inte efterfrågas just nu, så kommer det inte att fungera. När du startar ditt företag måste du vara realistisk. Kan idén bära sig? Har du nog stor marknad? Är din vara för dyr för de flesta, även om den är värd det du begär? Som företagare kan vi lätt förälska oss i våra idéer och nästan bli lite blinda. Fråga andra personer, både “vanliga” människor och företagare, vad de tror. Självklart ska du inte låta dig nedslås, särskilt inte av personer som inte vågar satsa själva. Men om flera företagare säger att efterfrågan är liten eller att andra försökt med samma idé, så kan det vara klokt att lyssna på dem.

new-blog-lite